[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]
look these up www.pornance.net straight amateur black dude sucking cock. www.fuck-videos.net www.zettaporn.com do your chores or suck my dick.

Istoria tiparului in Targoviste

ÎN RENAŞTEREA ROMÂNEASCĂ

      “Tipografia de la Mănăstirea Dealu, iniţiată în vremea domniei lui Radu cel Mare, care a instalat aici tiparniţa călugărului cetinian Macarie. Între 1508-1512 au fost tipărite mari cărţi bisericeşti: Liturghier (1508), Octoih (1510), Evangheliar (1512). 
      Tipografia din Târgovişte a lui Dimitrie Liubavici, care tipăreşte în vremea lui Mircea Ciobanul 4 cărţi în slavonă: Molitvenic, Evangheliar şi un Apostol în două ediţii. 
      În tipografia reîmpământenită la Târgovişte de diaconul Coresi, acesta tipăreşte un Triod penticostar (iulie 1557 – iulie 1558). 
      În timpul domniei lui Matei Basarab este reînfiinţată, mai întâi la Mănăstirea Dealu, apoi la Mitropolia Ţării Româneşti, o tipografie, cu ajutorul Mitropolitului Petru Movilă al Kievului, care i-a trimis voievodului muntean “o tiparniţă completă”, asigurată tehnic de o echipă de tipografi condusă de Timotei Alexandrovici Verbiţki. Aici, meşterii Meletie Macedoneanul, Rafael Levakovič, Procopie Preda şi Radu Stanciovici, Teodor şi Lupin Dimitrievici tipăresc: Liturghierul (1646), Imitaţia lui Hristos (1647), Slujbelnicul (1646), Triodul penticostar şi Triodul postului (1649), precum şi Îndreptarea legii (1652). 

      ÎN EPOCA MODERNĂ 

      Tipografia şi legătoria Theodor Michăescu. Aici apar: Curierul Târgu-Vestei (sept. 1881-mai 1883), bisăptămânal; Dâmboviţa.”Organ de publicitate al lucrărilor Consiliului General şi Comitetului Permanent Târgovişte” (11 sept. 1881 – 5 ian. 1884), săptămânal; Expunerea situaţiunei judeţului Dâmboviţa, făcută de Comitetul permanent cu ocaziunea deschiderii sesiunii ordinare a Consiliului general (15 oct. 1878-15 oct. 1888); Kindia. “Politică, literatură” (sept. 1878 – iul. 1879); Realitatea. “Ziar naţional liberal” (20 mart. 1889, nr. 1), săptămânal; Târgoviştea (feb.-apr. 1879; de 3 ori pe săptămână). 
   Tipografia “Vulturul” (Ioan N. Negoiescu). Tipăreşte: Dâmboviţa. “Ziar politic independent, săptămânal” (1 mart. – 10 apr. 1905). 
      Tipografia şi legătoria “Viitorul” (Ilie E. Angelescu). Tipăreşte: Anuarul Gimnaziului “Enăchiţă Văcărescu” (1898-1922); Anuarul Şcolii Profesionale de Fete “I. Fusea” (1909-1915); Credinţa. “Organ al Partidului Conservator din Dâmboviţa” (3 feb. – 29 iun. 1908); Ziar duminical (12 ian. – 2 feb. 1914); Expunerea situaţiunei judeţului Dâmboviţa, făcută de Comitetul permanent cu ocaziunea deschiderii sesiunii ordinare a Consiliului general (15 oct. 1888 – oct. 1913); Expunerea situaţiei căilor de comunicaţii din judeţul Dâmboviţa (1906-1915); Înălţarea. “Organ de conservare naţională” (6 iul. 1914 – 15 aug. 1916), bilunar; Raport general asupra activităţii serviciului veterinar al judeţului Dâmboviţa (1905-1906); Răsăritul. “Organ naţionalist-democrat”. Valea Lungă – Dâmboviţa (1 ian. – 1 mai 1913), lunar; Scrieri. Drept. Literatură (1 mar. 1886 – 1 apr. 1886); 10 mai 1998 Târgovişte – 10 mai 1898-1899; număr unic festiv publicat de Gimnaziul “Enăchiţă Văcărescu”; 10/23 mai 1900; număr festiv publicat de acelaşi gimnaziu; ediţie unică. 
      Editura Librăriei Şcoalelor – Tipografia “Viitorul” (Ilie E. Angelescu). Tipăreşte Bibliografia Didactică Română, publicaţie lunară (1 aug. 1915). 
      Tipografia “Viitorul” (Petre G. Popescu). Tipăreşte: Amicul ţăranului. “Ziar politic şi cultural al Partidului Ţărănesc din Dâmboviţa” (10 ian. 1922 – mai 1924); Buletinul Agricultorilor Dâmboviţeni, revistă lunară (13 iun. 1926-1927); Buletinul Oficial al Primăriei Târgovişte (1943-1949); Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Târgovişte (1928-1938); Clerul Dâmboviţei, revistă lunară a Asociaţiei Preoţilor din judeţ (9 oct. 1921 – 15 apr. 1925; Cultura poporului. “Gazetă politico-economică şi literară” (oct. 1926 – mai 1927), bilunar; Curierul economic al judeţului Dâmboviţa. “Ziar politic, economic”, bilunar (1 sept. 1924 – ian. 1938); Dâmnboviţa medicală. “Buletin lunar medical, farmaceutic şi veterinar” (mart. 1936 – iun. 1937); Glasul nostru. “Organ pentru solidaritatea corpului învăţătoresc şi apărarea intereselor profesionale” (ian. 1928 – iun. 1929); Graiul Dâmboviţei. “Revista Asociaţiei Corpului Didactic Primar din judeţul Dâmboviţa” (apr. 1923 – mai 1943), lunar; Luceafărul poporului. “Organ al Partidului Poporului – Octavian Goga, organizaţia de Dâmboviţa” (mart. 1932 – dec. 1933); Lupta dreptului (dec. 1919 – ian. 1920), lunar; Sentinela Dâmboviţei. “Organ al Societăţii “Fiii apărători ai patriei” din judeţul Dâmboviţa” (sept. 1920 – sept. 1921), de trei ori pe lună; Steaua. “Foaia Ligii Poporului sub preşedinţia generalului Averescu” (17 oct. 1920 – 20 feb. 1922; la această tipografie au apărut nr. 1-4/1920); Steaua Dâmboviţei. “Foaia Ligii Poporului de sub preşedinţia generalului Averescu” (15 oct. 1919 – aug. 1921); Săptămâna, revistă a Liceul Militar “Mănăstirea Dealu” (16/22 dec. 1918 – mai 1919); Ţăranul Dâmboviţei. “Ziar al Partidului Naţional Român de sub conducerea lui Iuliu Maniu” (1 ian. 1923 – 26 mai 1924 bilunar; se tipăreşte aici, până la 15 mart. 1923); Vlăstarul, publicaţie şcolară (7 apr. 1919 – apr. 1926), bilunar. (Din dec. 1925 are subtitlul “Revista Liceului “Ienăchiţă Văcărescu”). 
      Tipografia Dâmboviţa (Elena şi Ilie Gh. Pârvulescu). Tipăreşte: Buletinul Agricol al Judeţului Dâmboviţa. “Revistă agricolă bilunară” (22 iun. 1933); Chindia. “Ziar local săptămânal independent” (26 iul. 1934 – 18 oct. 1934); Cuvântul liber. “Gazeta Partidului Naţional Liberal din judeţul Dâmboviţa” (mart.-mai 1920); Gura Târgoviştei. “Organ independent pentru propăşirea gospodăriilor publice, pentru binele obştesc” (iun. 1928 – aug. 1934), săptămânal; Legea lui Ţepeş. “Ziar pentru primenirea morală” (oct. 1928 – iul. 1931); Legea nouă. “Ziar naţional-liberal” (30 dec. 1918 – 2 nov. 1919), duminical; Lumea nouă. “Literatură, artă, ştiinţă” (1 dec. 1928 – 18 ian. 1929); Meseriaşul Dâmboviţei. “Ziar al intereselor meseriaşilor” (14 feb. – 1 iul. 1916), bilunar; Revista tinerimii dâmboviţene (1 feb.-nov. 1911; 1 nov. 1912), lunar; Steaua. “Foaia Ligii Poporului sub preşedinţia generalului Averescu” (17 oct. 1920 – 20 feb. 1922; se tipăresc aici nr. 6-9/1920 şi 1-3/1921); Ţăranul Dâmboviţei. “Ziar al Partidului Naţional Român de sub conducerea lui Iuliu Maniu” (1 ian. 1923 – 26 mai 1924, bilunar; se tipăreşte aici de la nr. 18 la 19/26 mai 1924); Victoria Dâmboviţei. “Ziar de informaţii” (1 mai 1933 – 20 sept. 1937), săptămânal; Viitorul Dâmboviţei. “Gazeta Partidului Naţional Liberal din Judeţul Dâmboviţa” (20 feb. 1921-1935); Viitorul Dâmboviţei. “Organ al Partidului Naţional Liberal din judeţul Dâmboviţa” (1 ian. 1930 – nov. 1937), bilunar; Voinţa. “Politică. Socială. Cultural. Economică. Târgovişte” (25 oct. 1934 – 14 mart. 1935); Vremea nouă. “Gazeta PNL din judeţul Dâmboviţa” (20 feb. 1921 – 19 feb. 1922). 
      Tipografia “Noua” “Ioan N. Negoescu”. Tipăreşte: Credinţa. “Foaie pentru biserică, şcoală şi neam. Organ al Asociaţiei “Clerul Dâmboviţei” (16 oct. 1933 – sept. 1937); Dâmboviţa nouă. “Gazeta Partidului Naţional Democrat din judeţul Dâmboviţa” (10 oct. 1931 – 18 ian. 1936); Gazeta poporului. “Ziar oficios al Partidului Poporului, Târgovişte” (iul. 1922 – iul. 1927), bilunar; Glasul Dâmboviţei (comuna Hăbeni) (1 mai – 1 iul. 1915), lunar; Lumina. “Organ al preoţilor şi învăţătorilor din judeţul Dâmboviţa” (Aninoasa-Bezdead) (aug. 1912 – feb. 1913), lunar; Steaua. “Foaia Ligii Poporului sub preşedinţia generalului Averescu” (17 oct. 1920 – 20 feb. 1922), săptămânal; Ţăranul Dâmboviţei. “Ziar al Partidului Naţional Român de sub conducerea lui Iuliu Maniu” (ian. 1923 – 26 mai 1924, bilunar; se tipăreşte aici, de la nr. 6/15 mart. 1923 până la nr. 16/17 apr. 1924); Unirea. “Foaia Societăţii “Progresul” din Târgovişte” (11 iun. 1885; se tipăreşte aici până la nr. 75 din an III), săptămânal; Vremea Nouă. “Gazeta PNŢ din judeţul Dâmboviţa” (1 feb. 1927 – 15 feb. 1938). 
      Tipografia Unirea. Tipăreşte: “Ancheta”, săptămânal; director I.G. Vasiliu (12 sept. 1934 – 11 oct. 1946); Cuvântul pensionarilor şi IOV din judeţul Dâmboviţa. “Organ comunicativ al pensionarilor publici şi IOV Târgovişte”; Revista juridică. “Doctrină şi jurisprudenţă” (1 feb. – 1 nov. 1940), lunar. 

      ÎN CONTEMPORANEITATE (1949-2000)

      Tipografia Târgovişte tipăreşte: Uzina şi ogorul. “Organ al Comitetului Judeţean PMR Dâmboviţa şi al Comitetelor provizorii judeţene şi orăşeneşti / Organ al Comitetului Raional Târgovişte şi al Sfatului Popular Raional” (7 nov. 1949 – dec. 1964); Dâmboviţa. “Organ al Comitetului Judeţean Dâmboviţa al PCR şi al Consiliului Popular Judeţean” (20 feb. 1968 – 22 dec. 1989; cotidian până la 4 mai 1974, apoi săptămânal); Dâmboviţa liberă, ziar independent de informaţie (22 dec. 1989 – aug. 1991). Dâmboviţa, ziar independent de informaţie (apare la această tipografie până în 1994, când se tipăreşte in tipografie proprie). 
     În Catalogul periodicelor dâmboviţene (Serghie Paraschiva, Victor Petrescu, Târgovişte, 1982), din care am extras şi datele de mai sus, sunt trecute în ordine alfabetică nu mai puţin de 88 de foi volante apărute în perioada 1973-1981, anul la care se opreşte această lucrare, după care până în 1989 mai apar numeroase alte publicaţii asemănătoare. Distribuite gratuit, acestea aveau diverşi editori: Comitetul Judeţean al PCR, Consiliul Judeţean Popular, Crucea Roşie, întreprinderi industriale, Casa Agronomului, Miliţia Judeţeană, instituţii de cultură şi de învăţământ, consilii intercooperatiste, sindicate, organizaţii ale femeilor, Comitetul judeţean al UTC, Direcţia Sanitară, Casa Corpului Didactic, Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă etc., practic toate domeniile vieţii economice, sociale şi culturale. 
      Editura Macarie (1990; tipăreşte prima carte în 1993); colecţii: Prima carte, Poesis, Monografii, Biblioteca de proză, Biblioteca de istorie, universitaria, Biblioteca Mihai Eminescu, Biblioteca Nichita Stănescu, Biblioteca pentru copii, Românii de lângă noi. Participă la târguri de carte la Scopje, Belgrad, Chişinău, Cernăuţi şi la Salonul de carte “Ion Heliade-Rădulescu” Târgovişte. Editează revistele: Târgoviştea, La noi acasă, Rodna veche, Vălişoara, Tansa, Et in Acardia ego, Târgoviştea copiilor. 
      Tipografia Dom Impex (1994, devenită Comincom) şi Editura Domino (1995, denumită, mai târziu, Zeus); director: Ion Dorin Nedelcu; editor: Maria Nedelcu; colecţii: UFO, Paranormal. Editează reviste: Eroica (primele numere), Sportul columbofil, şi, o vreme, Jurnal de Dâmboviţa. Participă la Salonul de carte “Ion Heliade-Rădulescu” Târgovişte. 
      Editura Pandora-M (1995); fondator: Ion Mărculescu, director editorial: Magdalena Mărculescu-Cojocea; colecţii: Sfera (ediţii bilingve), Literatură contemporană, Cărţile Pandorei, Ştiinţe umane, Femina. Editează revistele Athanor, Modus Dicendi, Cristalul. Participă la târguri de carte la Frankfurt-am-Mein, Paris, Gaudeamus din Bucureşti şi la Salonul de carte “Ion Heliade-Rădulescu” Târgovişte. 
      S.C. ARTPRESS-IMPACT SRL (1995); fondator: Teodor Vasiliu; director general: Alina Mavrodin Vasiliu. Pe lângă activitatea de editare a publicaţiei sale (“Jurnal de Dâmboviţa”), trustul editează şi “Jurnal de Aninoasa”, “Cronica Găeştiului”, “Glasul Pământului”, dar şi reviste şcolare; execută prin unitatea sa tipografică proprie imprimări de carte, broşuri, pliante, afişe diverse. 
      Tipografia SC Presto 1 SRL (1996); director: Cornel Bârloiu; aici se tipăresc reviste şcolare, cărţi, broşuri şi pliante diverse. 
      Editura Bibliotheca (1997), editor (consilier editorial atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor): Mihai Stan, director editorial: Mihail-Florin Stan, director-executiv: Ion Anghel; colecţii: Eseu, Proză contemporană, Historia, Memoria, Monografia, Ethnos, Cartea pentru copii, Lirica. Fiind prima editură acreditată CNCSIS (2003) are organizate colecţiile: Schola, Universitaria-Economia, Universitaria-Lex, Universitaria-Tehnica, Universitaria-Automatică şi Informatică Industrială, Universitaria-Electronică, Ştiinţe fundamentale. Participă cu lansări de carte la Chişinău, la Târgul Gaudeamus din Bucureşti şi la Salonul de carte “Ion Heliade-Rădulescu” Târgovişte. Editează revistele: Litere, “Revistă a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni”; Curier, “Revistă de cultură şi bibliologie”; Limba şi literatura română, “Revistă a Inspectoratului Judeţean Dâmboviţa”; Armonia, “Revistă a Direcţiei pentru Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Dâmboviţa şi Societăţii Scriitorilor Târgovişteni”; Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Diversitate şi identitate culturală în Europa, Studia Bibliologica Valahica, Armătura. Tot aici au apărut şi revistele şcolare: Coressi, Noi, Armonii, Ascensiuni, Modus dicendi, Athanor, Logos, Alfa, “Revistă de fizică-chimie pentru gimnaziu”; Cristalul. 
      Editura Sfinx 2000 (1998); editor: Valentin Florin Luca; director: Cristina Diana Luca; colecţii: Didactica, Manuscris, Sophia, Prichindel, Memorii, Restituiri; editează revistele: Junior 10, Florile primăverii, Steluţe de iarnă, Cristalul, Modus dicendi, Scena vieţii, Scena vieţii pentru juniori, Arc-en-ciel (în franceză), Şteluţele Vulcanei, Conştiinţa, Ziarul copiilor, Revista Societăţii de Geografie Prahova. Participă la Salonul de carte “Ion Heliade-Rădulescu” Târgovişte. 
      Editura Pildner & Pildner (2000); director: Alin Pildner; consilier: József Pildner; colecţii: Poesis, Restitutio, Carte pentru copii, Universitas; editează revistele: Kindia, Ghidila Mit. Grivn., Legea lui Ţepeş, La Heliade, Pas cu pas, Copilăria, Smara. Participă la Salonul editorial “Ion Heliade-Rădulescu” Târgovişte.” 
      Tipografia SC Vlasta Professional SRL (2005); director: Mihai Stan; aici se tipăresc: Litere, „Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni”; Curier, „Revistă de cultură şi bibliologie” precum şi mai multe reviste şcolare, cărţi, broşuri, pliante diverse, cataloage, tipizate etc. 
      Editura Marcona (2006); editor: Ion Mărculescu. 
(Sursa: Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică – George Coandă)

Back to Top