[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]
look these up www.pornance.net straight amateur black dude sucking cock. www.fuck-videos.net www.zettaporn.com do your chores or suck my dick.
processing

Tipografia Orizont Militar

Tipografie clasica, pe tipar înalt!
Tipografia si Ziarul „Orizont militar”, periodic al Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” a Armatei Romane.

Profile Description

La 12 februarie 1948, în Regiunea a 3-a Militară, comandată de generalul-colonel Romulus Dimitriu, apare la Cluj primul număr al ziarului, cu denumirea „Înfrăţirea”, în baza Dispoziţiei nr. 1021/30 ianuarie 1948 a Ministerului Informaţiilor – Direcţia Presei, semnate de George Ivaşcu şi trimise ministrului apărării naţionale.

Având o apariţie săptămânală şi un tiraj de 4.000 de exemplare, în 4 pagini, format 60×42 cm, ziarul se difuza gratuit militarilor în termen şi contracost cadrelor militare. Cei care au pus bazele ziarului au fost: căpitanul Victor Teodosiu –redactor-responsabil, căpitanul Teodor Bojan – redactor-adjunct şi sergentul-major Costache Ranga.

Ziarul „Scutul patriei” („Înfrăţirea”) duce mai departe tradiţiile presei româneşti din Transilvania: ziarul„Carpaţii”, fondat de generalul Traian Moşoiu în 1919, şi „Cultura Poporului”, apărut la Cluj în 1921 sub patronajul generalului Nicolae Petala.

În anul 1948, în lunile august şi decembrie, la nivelul armatei se organizează concursul ziarelor militare. „Înfrăţirea” se clasează pe locul 4 şi, respectiv, pe locul 7.

Prima aniversare a ziarului, dedicată apariţiei cu numărul 200, are loc la 30 decembrie 1951. Ceremonia s-a desfăşurat în baza Ordinului comandantului Regiunii a 3-a Militare, generalul Mihail Vasiliu, care, prin Ordinul de zi nr. 12360 din aceeaşi zi, apreciază rolul important al ziarului şi rezultatele deosebite obţinute de întregul colectiv.

Începând cu numărul 222 (anul V, nr. 1 din 14 iunie 1952), gazeta de educaţie ostăşească „Înfrăţirea” îşi schimbă denumirea în „Scutul patriei”, în baza Ordinului nr. P.P. 03030 al ministrului adjunct şi şef al DSPA. Articolul de fond, intitulat „Suntem scutul patriei”, era semnat de generalul-locotenent Iacob Teclu, înlocuitor la comanda Regiunii a 3-a Militare.

În anul 1953, redacţia ziarului avea următoarea componenţă: căpitan Constantin Constantinescu (redactor-responsabil), locotenent-major Alexandru Stana (redactor-secund), locotenent-major Dumitru Furtună, locotenent Ioan Crişan, sublocotenent Gheorghe Marcaş, sublocotenent Ioan Ciulian, sergent Marin Oprea, sergent Vasile Băran, sergent Ioan Văduva, fruntaş Ion Popovici (redactori), angajat civil Nicolae Sticolici (fotoreporter şi şef resort informaţii).

În anul 1957, redacţia avea în statul de organizare 10 funcţii de ofiţer (una neîncadrată), una de sergent reangajat şi 19 de angajat civil.

În baza Ordinului Marelui Stat Major nr. CR 00255 din 11.09.1960, ziarul„Scutul patriei” îşi încetează apariţia. La acea dată, redactor-şef era locotenent-colonelul Ioan Ilca Suciu.

În baza Ordinului M.Ap.N. nr. CA 00143 / 31.12.1969, cu începere de la 01.01.1970, ziarul îşi reia activitatea şi, începând cu 10 ianuarie 1970, va apărea săptămânal, timp de 12 ani. Articolul de fond al primului număr a fost semnat de generalul-locotenent Vasile Milea, comandantul Armatei a 3-a. Au fost încadraţi în redacţie următorii: redactor-şef – colonelul Ioan Ilca Suciu; secretar de redacţie – locotenent-colonelul Anton Irşic; redactori – căpitanii Ştefan Demian şi Vasile Stan şi locotenentul Ilie Zavragiu; furier – plutonierul-major Ştefan Truşcă.

În anul 1971, tipografia ziarului a fost dotată cu un linotip (maşina de cules şi turnat rânduri), fapt ce va duce la o creştere cu 70% a eficienţei muncii, renunţându-se astfel la culegerea manuală a textelor.

În mai 1982, în baza Hotărârii nr. 660 /26.03.1982 a CPEx al CC al PCR, gazeta îşi încetează apariţia. Odată cu „Scutul patriei” sunt desfiinţate şi ziarele editate de celelalte armate (Bucureşti, Buzău, Craiova).

După Revoluţia din Decembrie 1989, conducerea Armatei a 4-a „Transilvania” a făcut demersuri pentru reînfiinţarea publicaţiei, fapt aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. B3 / 001960 din 01.08.1990. Ca urmare, în 12 februarie 1991, gazeta „Scutul patriei” îşi reia activitatea. Editorialul primului număr al noii serii a fost semnat de generalul-colonel dr. Paul Cheler, comandantul Armatei a 4-a „Transilvania”. Redactor-şef a fost numit locotenent-colonelul Iulian Patca, iar secretar de redacţie, maiorul MarianVereşezan.

În 12 februarie 1998, ziarul a împlinit 50 de ani de existenţă, eveniment care a fost marcat cu mare fast.

În 12 februarie 2003, în suita manifestărilor desfăşurate cu prilejul sărbătoririi a 55 de ani de la înfiinţarea ziarului se înscrie lansarea lucrării „Scutul patrieiradiografia unei stări de spirit–Contribuţii la istoria presei militare româneşti din Transilvania, 1919-2003”. Coordonatorul lucrării :colonel (r) Iulian Patca.

În baza aprobării ministrului apărării pe raportul cu nr. J-4201 din 22 iunie 2006 al şefului Statului Major General, începând cu 15 august 2006 ziarul “Scutul patriei” îşi schimbă denumirea în “Orizont militar”.

Din 15 iunie 2008, redactor – şef al ziarului este colonelul Ovidiu Purdea-Someş, iar secretar de redacţie, locotenent-colonelul Adrian Bochiş.

Ca recunoaştere a contribuţiei deosebite aduse la promovarea imaginii Forţelor Terestre, precum şi a profesionalismului dovedit în realizarea materialelor jurnalistice, la 23 iulie 2009, cu prilejul sărbătoririi Zilei Presei Militare şi a 150 de ani de presă militară românească, ziarului “Orizont militar” i s-a conferit Emblema de Onoare a Forţelor Terestre.

La aniversarea a 65 de ani de la înfiinţare, în data de 12 februarie 2013, ziarului „Orizont militar” i-a fost conferită o plachetă omagială de către Vasile Costea, secretar de stat (MApN) pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, iar din partea „Asociaţiei Române de Istorie a Presei” i-a fost acordată o diplomă de onoare  pentru modul exemplar în care cei care-l scriu servesc nu doar onoarea patriei, ci şi onoarea jurnalismului românesc.

Evalueaza si tu

Lasa un comentariu

Back to Top