[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]
processing

Editura Alma Mater

Bine ati venit!
Editura “ALMA MATER” din Sibiu este un compartiment distinct în cadrul Fundaţiei Universitare “ALMA MATER” din Sibiu.

Profile Description

În cadrul editurii există o tipografie ai cărei angajaţi asigura un serviciu profesionist atât Universităţii “ALMA MATER”, cât şi altor parteneri. 

Editura, prin activitatea editorială pe care o desfăşoară, are drept scop:

 • satisfacerea necesităţilor Universităţii “ALMA MATER” din Sibiu privind producţia editorială;
 • crearea de posibilităţi pentru afirmarea cadrelor proprii, în activitatea didactică şi cercetarea ştiinţifică, privind publicarea unor lucrări de cercetare, cărţi, cursuri universitare, etc;
 • editarea de lucrări în interesul persoanelor din exteriorul universităţii;
 • consolidarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a tipografiei proprii;
 • dezvoltarea reţelei de difuzare a producţiei editoriale;


Activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor Editurii şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a următoarelor genuri de tipărituri:

 • carte ştiinţifică
 • carte universitară
 • reviste
 • cursuri universitare
 • pliante
 • materiale promoţionale

Editura “ALMA MATER” din Sibiu vizează promovarea calităţii şi a valorii autentice, din toate domeniile ştiinţifice şi literare.

Activitatea editorială are următoarele etape:

 • selecţia şi propunerea lucrărilor pentru apariţie, cu respectarea întocmai a normelor legale în materie;
 • prepress;
 • derularea tuturor procedeelor orientate spre redactarea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;
 • tehnoredactare computerizată;
 • scanări de documente;
 • prelucrări de imagini şi concepţie grafică;
 • tipărire-procesul tehnologic de multiplicare legală a originalului editorial;
 • tipar digital,alb-negru şi color
 • imprimări CD-uri;
 • difuzare-distribuirea producţiei editoriale, în conformitate cu prevederile contractuale.

Evalueaza si tu

Lasa un comentariu

Back to Top