[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]
look these up www.pornance.net straight amateur black dude sucking cock. www.fuck-videos.net www.zettaporn.com do your chores or suck my dick.
processing

Profile Description

Specializare/ calificare profesionala: tehnician operator procesare text-imagine

 La 15 septembrie 1977 lua fiinţă în cartierul Mănăştur din Cluj-Napoca, primul liceu de electrotehnică din judeţul Cluj, sub denumirea de “Liceul Industrial nr. 8”. În primul an, în componenţa şcolii intrau 2 clase a IX-a de electronică, 2 clase a IX- a de mecanică, 2 clase a X-a de electrotehnică şi o clasă a XI-a de mecanică/prelucrători prin aşchiere.

În anii următori, pe lângă liceu a luat fiinţă şi Şcoala Profesională nr. 4 şi Şcoala de maiştri. Din anul 1984 până în anul 1989, liceul a funcţionat sub patronajul principal al întreprinderii I.E.I.A., întreprindere la care efectuau practica majoritatea elevilor şi care îi angaja pe cei mai buni dintre ei.

Din 1990 – pentru a corespunde noii structuri: liceu, şcoală profesională şi şcoală postliceală, denumirea a devenit “Grup Şcolar Electrotehnic”. La aniversarea a 20 de ani de existenţă, în anul 1997, şcoala a primit un nou nume: GRUPUL ŞCOLAR ELECTROTEHNIC “EDMOND NICOLAU”, iar din 1 septembrie 2008 este COLEGIUL TEHNIC “EDMOND NICOLAU”.

VIZIUNEA Colegiului TEHNIC „EDMOND NICOLAU” este de a deveni un model al formării și calificării profesionale a elevilor pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţii.

MISIUNEA Colegiului Tehnic „EDMOND NICOLAU” este de a consolida rolul școlii ca principala instituție de educație și învățământ, centru de resurse educaționale pentru comunitate, de a asigura o educație de calitate europeană, de a forma elevii ca viitori cetățeni, activi si creativi, capabili să se integreze pe piața muncii și într-o societate dinamică, de tip european.

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” oferă tinerilor interesaţi să învețe o meserie, condiţii optime pentru formarea lor profesională şi îmbogăţirea culturii generale. Şcoala are o bună reputaţie în municipiu şi județ, atât datorită calităţii actului educaţional şi instructiv, cât şi dotărilor sale didactice de excepţie:

  • Laboratoarele de electronică sunt dotate cu aparatură deosebit de performantă, similară cu cea din întreprinderile comerciale de profil.
  • Laboratoarele de informatică dispun de calculatoare cu performanţe la zi, legate în reţea, cu acces permanent la internet.Multe săli de clasă sunt dotate cu tablă inteligentă şi cu videoproiector.
  • Avem săli de sport, terenuri de sport pe bitum, teren de sport sintetic, cu instalaţie pentru nocturnă, cantină, capelă, bibliotecă cu peste 25000 de volume.
  • Cadrele didactice, extrem de bine pregătite, sunt gata să ofere elevilor cele mai bune condiţii de instruire, inclusiv prin cele mai moderne metode de învăţare şi evaluare.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţată din resurse publice şi din autofinanţare. Şcoala implementează sistemul tradiţional de învăţământ, cu formele de învăţământ de zi și seral.

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” este pregătit să facă faţă oricărei provocări, alegând mereu să instruiască în acele calificări pentru care există şanse mai mari de inserţie pe piaţa forţei de muncă: tehnician operator procesare text/imagine, electronică, electrotehnică, tehnică de calcul, electromecanică, mecatronică, electrician electronist auto (inclusiv cu pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere), echipamente de calcul (postliceală). De altfel, şcoala are parteneriate cu multe societăţi comerciale, cu universităţile din oraş, cu instituţii de cultură, în aşa fel încât să fie în permanenţă conectată la realităţile prezentului şi viitorului.

Nivel: liceal
Filiera: tehnologica
Domeniu: tehnic
Specializare/ calificare profesionala: tehnician operator procesare text-imagine

FORMA DE
INVĂȚĂMÂNT
NUMĂR CLASE
CLASA AN ȘCOLAR
2017-2018
AN ȘCOLAR
2018-2019
ZI IX 1 1
ZI X 1 1
ZI XI 2 1
ZI XII 2 2
TOTAL CLASE – ZI 6 5

Evalueaza si tu

Lasa un comentariu

Back to Top